صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

همان آقا که در گوش تو بسم‌الله خوانده...

نقل می‌کنند روزی مرحوم شیخ انصاری در اثنای درس دید یکی از شاگردانش که همواره در درسش حاضر می‌شد و مطالب را درک نمی‌کرد، آن روز درس را می‌فهمد و گاهی هم به ایشان اشکال می‌کند. بعد از درس از کنار او گذشت و به او فرمود: «همان آقا که در گوش تو بسم‌الله خوانده، برای من تا آخر حمد تلاوت نموده است!».

در محضر بهجت، ج۱، ص۱۷

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها