صفحه اصلی

در حال بارگیری...

علم رجال

بیانات

کثرت تألیفات شیخ طوسی

شیخ طوسی رحمه‌اللّه در تألیف بسیار موفق بوده است، کتاب‌های «خلاف»، «تبیان»، «مبسوط»، «تهذیب»، «استبصار»، «جمل عقود»، «نهایه»، «عُدّة»، «مصباح» و «غیبت» از تألیفات اوست، و فهرست رجال کشی هم، همان اختیارات شیخ رحمه‌اللّه است. «تلخیص‌الشافی» نیز از تألیفات شیخ رحمه‌اللّه است، و شافی در علم کلام و در مو...
بیانات

توثیق راویان بزرگ احادیث

می‌توانیم حدس بزنیم که اساطین و بزرگان راویان احادیث شیعه، چه مرسل و چه مُسند، از ثقات بوده‌اند؛ زیرا روایات را به‌عنوان دینشان نقل می‌کردند، و به نقل روایت بسیار اهمیت می‌دادند، و بالاتر از مسئله‌گویی و نقل فتوا می‌دانستند؛ لذا در نقل و ضبط احادیث به جعلیات و جاعلین کاری نداشتند. در محضر بهجت، ج۲، ...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها