صفحه اصلی

در حال بارگیری...

مدارا

بیانات

مدارای امیرالمؤمنین و سیدالشهدا (ع) با دشمنان

در صفین وقتی لشکر معاویه بر آب مسلط شدند، آب را بر آن حضرت و اصحابش بستند، اما وقتی که حضرت مسلط شد، به آنها آب داد و مانع نشد.۱ آیا تا به حال دیده یا شنیده شده که کسی در وقت جنگ، به دشمن خود آب بدهد؟!...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها