صفحه اصلی

در حال بارگیری...

ارتکازات

بیانات

از لحاظ قوّت حدس، قوی‏‌تر از او ندیدم

حدسیات مرحوم کاشف‌الغطا در فقه ماشاءالله‏ خیلی قوی است و واقعاً چون شهید اول رحمه‏‌الله‏ است. یعنی کار فقیه به جایی می‏‌رسد که با تکیه بر ارتکازیات فتوا می‏‌دهد [نه با ادلۀ سمعیه]. البته هر شخص عامی، ارتکازیاتش قبول نمی‌‏شود؛ بلکه ارتکازیات نزد فقیه باید به‌گونه‌‏ای باشد که از اَشباه و نظایر مسئله ا...
بیانات

ارتکاز متشرعه، یکی از مدارک احکام

در استنباط احکام، به ارتکاز متشرعه هم باید رجوع کرد؛ زیرا در هر جایی، دلیل لفظی و نص به‌خصوصی نداریم و نمی‌شود باشد؛ لذا در فهم اخبار بر همه لازم است که به مرتکزات هم رجوع نمایند. یکی از بزرگان می‌فرمود: در هر حکم، قبل از مراجعه به دلیل لفظی و ظنی و بحث پیرامون آن، باید به ارتکاز ذهن رجوع نمود که مس...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها