صفحه اصلی

در حال بارگیری...

زمین

زمین

«١٨۴» زمین با پنج شرط، کف پا و ته کفش نجس را پاک می‌کند: اول: آنکه زمین بنابر احوط از عین نجاست و آنچه در حکم نجاست است، پاک باشد، بنابراین زمینی که آلوده به بول شده و هنوز تطهیر نشده، پاک‌کننده نیست، هرچند خشک شده باشد. دوم: آنکه زمین خشک باشد و رطوبتی که سرایت به جای دیگر کند نداشته باشد؛ بنابر اح...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها