صفحه اصلی

در حال بارگیری...

آب

آب

«١۵١» آب با چهار شرط چیز نجس را پاک می‌کند: اول: مطلق باشد، پس آب مضاف مانند گلاب و عرق بید، چیز نجس را پاک نمی‌کند. دوم: پاک باشد. سوم: وقتی چیز نجس را می‌شویند آب مضاف نشود، مگر اینکه قبل از مضاف شدن، چیز نجس پاک شده باشد و آب هم بو یا رنگ یا مزه نجاست را نگرفته باشد....

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها