صفحه اصلی

در حال بارگیری...

احکام نجاسات

شبکه‌های اجتماعی

عکس‌نوشت چهارشنبه ٢۴ آبان ماه ١۴٠٢

استفتاء از حضرت آیت‌الله بهجت قدس‌سره
سؤال: اگر در روى بدن يا لباس چندين لکه‌ى خون باشد که هر کدام از مقدار يک درهم کمتر، ولى مجموعا از مقدار یک درهم بيشتر است، آيا نماز خواندن با آن‌ها اشکال دارد؟   حضرت آیت‌الله بهجت قدس‌سره: بله، اشکال دارد و بايد آن‌ها را تطهير کرد.(مسأله ٧٢٠ رساله)   ...
شبکه‌های اجتماعی

عکس‌نوشت چهارشنبه ٢۴ خرداد ماه ١۴٠٢

استفتاء از حضرت آیت‌الله بهجت قدس‌سره
سؤال: کسى مى‌دانسته که جايى نجس بوده ولى فراموش کرده و در آن‌جا نماز خوانده است. بعد از نماز نجاست آن مکان را به ياد مى‌آورد، حکم نمازى که خوانده چيست؟   حضرت آیت‌الله بهجت قدس‌سره: صحيح است.   ...
شبکه‌های اجتماعی

عکس‌نوشت چهارشنبه ٣ خرداد ماه ١۴٠٢

استفتاء از حضرت آیت‌الله بهجت قدس‌سره
سؤال: بعد از پر کردن دندان، دهانم نجس شده است، آيا براى نماز بايد دهانم را آب بکشم؟ يا با همان وضع مى‌توان نماز خواند؟   حضرت آیت‌الله بهجت قدس‌سره: خير، لازم نيست.   ...
شبکه‌های اجتماعی

عکس‌نوشت چهارشنبه ۴ خرداد ماه ١۴٠١

استفتاء از حضرت آیت‌الله بهجت قدس‌سره
سؤال: کسى مى‌دانسته که جايى نجس بوده ولى فراموش کرده و در آن‌جا نماز خوانده است. بعد از نماز نجاست آن مکان را به ياد مى‌آورد، حکم نمازى که خوانده چيست؟   حضرت آیت‌الله بهجت قدس‌سره: صحيح است. ...
شبکه‌های اجتماعی

عکس‌نوشت چهارشنبه ٢١ اردیبهشت ماه ١۴٠١

استفتاء از حضرت آیت‌الله بهجت قدس‌سره
سؤال: بعد از پر کردن دندان، دهانم نجس شده است، آيا براى نماز بايد دهانم را آب بکشم؟ يا با همان وضع مى‌توان نماز خواند؟   حضرت آیت‌الله بهجت قدس‌سره: خير، لازم نيست. ...
شبکه‌های اجتماعی

عکس‌نوشت چهارشنبه ١٢خرداد ماه ١۴٠٠

پرسش و پاسخ از آیت الله بهجت
سؤال: کسى مى‌دانسته که جايى نجس بوده ولى فراموش کرده و در آن‌جا نماز خوانده است. بعد از نماز نجاست آن مکان را به ياد مى‌آورد، حکم نمازى که خوانده چيست؟ حضرت آیت‌الله بهجت قدس‌سره: صحيح است. ...
شبکه‌های اجتماعی

عکس‌نوشت چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ماه ١۴٠٠

پرسش و پاسخ از آیت الله بهجت
سؤال: بعد از پر کردن دندان، دهانم نجس شده است، آيا براى نماز بايد دهانم را آب بکشم؟ يا با همان وضع مى‌توان نماز خواند؟ حضرت آیت‌الله بهجت قدس‌سره: خير، لازم نيست. ...
شبکه‌های اجتماعی

عکس نوشت چهارشنبه ١٩ آذر ماه ١٣٩٩

پرسش و پاسخ از آیت الله بهجت
سؤال: اگر در روى بدن يا لباس چندين لکه‌ى خون باشد که هر کدام از مقدار يک درهم کمتر، ولى مجموعا از مقدار یک درهم بيشتر است، آيا نماز خواندن با آن‌ها اشکال دارد؟ حضرت آیت‌الله بهجت قدس‌سره: بله، اشکال دارد و بايد آن‌ها را تطهير کرد.(مسأله ٧٢٠ رساله) ...
شبکه‌های اجتماعی

عکس‌نوشت پنجشنبه ٢٩ خرداد ماه ١٣٩٩

پرسش و پاسخ از آیت الله بهجت
سؤال: کسى مى‌دانسته که جايى نجس بوده ولى فراموش کرده و در آن‌جا نماز خوانده است. بعد از نماز نجاست آن مکان را به ياد مى‌آورد، حکم نمازى که خوانده چيست؟ حضرت آیت‌الله بهجت قدس‌سره: صحيح است. ...
شبکه‌های اجتماعی

عکس‌نوشت چهارشنبه ١۴ خرداد ماه ١٣٩٩

پرسش و پاسخ از آیت الله بهجت
سؤال: بعد از پر کردن دندان، دهانم نجس شده است، آيا براى نماز بايد دهانم را آب بکشم؟ يا با همان وضع مى‌توان نماز خواند؟ حضرت آیت‌الله بهجت قدس‌سره: خير،[شستشو] لازم نيست.   ...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها