صفحه اصلی

در حال بارگیری...
۶٢. آيا تقليد از علماى کشورهاى ديگر که دسترسى به آنان امکان ندارد، جايز است؟  

ج. در صورت وجود شرايط ـ از جمله اعلميّت ـ جايز است؛ ليکن اگر دسترسى به آرا و فتاواى او به طور کلى امکان ندارد، بايد با رعايت موازين ذکر شده و با رعايت اعلميّت و اورعيت، به مجتهد ديگر مراجعه نمايد

کتاب: استفتائات | شناسه: 2264 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها