صفحه اصلی

در حال بارگیری...
۶١. آيا تقليد از مجتهدى که متصدّى مقام مرجعيت نبوده و رساله‌ى عمليه هم ندارد، جايز است؟  

ج. تصدّى مقام مرجعيت و يا داشتن رساله، شرط جواز تقليد نيست؛ ولى مقلد بايد بتواند به يکى از راه‌هاى ذکر شده در رساله به آرا و فتاواى مرجع خود دسترسى پيدا کند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2263 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها