صفحه اصلی

در حال بارگیری...
۴٧. آيا احتياط در اعمال را ـ در صورت توانايى به دست آوردن فتوا ـ اگرچه مستلزم تکرار باشد، جايز مى‌دانيد؟  

ج. احتياط جايز است و لو مستلزم تکرار باشد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2246 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها