صفحه اصلی

در حال بارگیری...
۴۶. آيا کسى که در اعلميّت دو يا چند نفر از مراجع زنده شک دارد، مى‌تواند در نظر اين چند مرجع احتياط کند؟ و آيا عمل او موضوع تقليد قرار مى‌گيرد يا احتياط؟  

ج. در محدوده‌ى نظر همين چند نفر مى‌تواند احتياط کند و عمل او، عمل به احتياط در تقليد است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2245 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها