صفحه اصلی

در حال بارگیری...
٢۴. اگر کسى به مضمون شهادتين ظن داشته باشد، ولى در عين تمکن از تحصيل يقين، به دنبال به دست آوردن يقين نباشد، آيا حکم شاک و مردد را دارد؟ و آيا در قيامت نجاتى براى او متصور است و در دنيا آيا حکم مسلمين بر او جارى مى‌گردد؟  

ج. اگر اقرار زبانى و عقد قلبى دارد، مسلمان است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2223 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها