صفحه اصلی

در حال بارگیری...
٢٣. در ميان مردم عبارت‌هايى رايج است که بوى کفر مى‌دهد، مثل اين که فرد مى‌گويد: اگر قيامتى باشد، به هم مى‌رسيم، اگر خدايى بود، نمى‌گذاشت او اين عمل را انجام دهد، کى از آن دنيا برگشته که بگويد خبرى هست؟! چه خدايى، چه پيغمبرى؟! و... آيا با به زبان آوردن چنين کلماتى حکم بر کفر اين شخص مى‌شود؟  

ج. موارد آن مختلف است و بعضى از اين عبارت‌ها با مسلمان بودن سازش ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2222 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها