صفحه اصلی

در حال بارگیری...
١٨. اگر کسى اصول دين خود را بنابر اعتقادات پدرى و مادرى خود فراگرفته و به آن يقين دارد، آيا همين مقدار کافى است يا لازم است آن‌ها را با دليل‌هاى برهانى و طرق يقينى فراگيرد؟  

ج. همان يقين که سبب عقد و پيوند قلبى شود کافى است؛ ولى به دست آوردن دليل و برهان تفصيلى براى عدم انحراف و گمراهى انسان با شبهات گمراه کنندگان، مطلوب است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2217 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها