صفحه اصلی

در حال بارگیری...
٨. چه غسل‌هايى ممکن است قبل از بلوغ بر انسان واجب شده باشد؟  

ج. غسل مسّ ميّت، در صورتى که به بدن سرد شده ميتى قبل از تمام شدن سه غسل دست زده باشد و نيز غسل جنابت، در صورتى که پيش از بلوغ، تجاوز جنسى به او شده و يا تجاوز جنسى نموده باشد و هم‌چنين غسل استحاضه‌ى متوسطه و کثيره، اگر قبل از بلوغ ديده است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2204 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها