صفحه اصلی

در حال بارگیری...
۵. آيا براى دختر از حيث بلوغ مى‌توان بين عبادات و عقود و ايقاعات تفاوتى قايل شد؟ براى اجراى حدود و قصاص چه طور؟  

ج. خير، تفاوتى نيست؛ مگر در موردى خاص که بنابر يک جهتى تفاوت وجود داشته باشد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2201 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها