صفحه اصلی

در حال بارگیری...
۴. آيا به نظر حضرتعالى زمان مکلف شدن به اصول دين همان زمان مکلف شدن به احکام شرعى است؟ يا تفاوتى بين اين دو وجود دارد؟  

ج. تفاوتى وجود ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2200 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها