صفحه اصلی

در حال بارگیری...
٢. آيا کسى که بالغ شد، رشيد هم هست؟  

ج. غالبا بلوغ و رشد با هم ملازمت دارند، مگر در بچّه‌هايى که به نوعى عقب افتادگى داشته باشند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2198 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها