صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات احکام صلح

۴۴٠١. شخصى از ديگرى پنجاه ۵٠ کيلوگرم بذر پياز قرمز خريده و پس از زرع و کشت آن معلوم شده که فروشنده ـ عمدا يا جهلاً ـ ، بذر پياز سفيد به او داده بوده است، آن‌چه داده، غير از آن چيزى است که معامله بر آن واقع شده است و مبيع هم کلى بوده است. حکم معامله چيست؟

ج. مشترى مى‌تواند معامله بر بذر پياز سفيد را امضا کند و بر تفاوت قيمت بذر قرمز و بذر سفيد با فروشنده مصالحه کند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6871 | پیوند ثابت
۴۴٠٢. فردى پس از آن که اموال خود را به کسى صلح نمود، فوت مى‌کند، آيا مفاد صلح به حال خود باقى است يا تنفيذ ورثه‌ى او لازم است؟  

ج. اگر امر صلح به صورت صحيح تمام شده است، تنفيذ ورثه لازم ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6872 | پیوند ثابت
۴۴٠٣. فردى مالى را به ديگرى صلح کرده است که تمام منافع آن تا زمان حياتش براى صلح کننده باشد و حقّ فسخ نيز داشته باشد و پس از مرگش، آن را خرج نماز و روزه و حجّ براى او کنند. آيا چنين مصالحه‌اى صحيح است؟  

ج. خير، صحيح نيست؛ مگر اين‌که مال ديگرى را در عوض اين عمل با او مصالحه کند در مقابل آن‌که در مال اوّلى آن گونه رفتار کند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6873 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها