صفحه اصلی

در حال بارگیری...

وجوهات

بیانات

ترجیح ذلت نسیه‌گرفتن بر تصرف در سهم امام علیه‌السلام

عده‌ای در تصرف سهم امام علیه‌السلام، مخصوصاً بیش از مقدار ضرورت و به اندازه شئونات، احتیاط می‌کردند. بعضی از بزرگان نجف با اجاره خانه‌ای که ظاهراً در اراک داشتند و بسیار کم بود، اِمرار معاش می‌کردند و می‌فرمودند: ذلت نسیه گرفتن از دکان‌ها را بر تصرف در سهم امام علیه‌السلام ترجیح می‌دهم....
بیانات

احتیاط آقا سید عباس شاهرودی در مصرف وجوهات

شخصی از پدرش نقل می‌کرد که کسی نزد مرحوم آقا سید عباس شاهرودی۱ آمد تا ده هزار تومان وجوهات به او بپردازد، ایشان قبول نکرد. نزد پدر من آمد که واسطه شود تا ایشان قبول کند، ولی آقا سید عباس به پدرم فرمود: «حال که اصرار دارید، وجه را قبول می‌کنم ولی نزد شما باشد و به هرکس که حواله داده شد بپردازید». پدر...
بیانات

هرکس تبعیت کند، کافر شده و هرکس مخالفت کند، کشته می‌شود

این جمله هر چند حدیث نیست، ولی به حدیث می‌ماند؛ روایت نیست ولی درایت است، که «مَنْ تابَعَ کفَرَ، وَ مَنْ خالَفَ قُتِل!؛ هرکس متابعت کند، کافر می‌گردد و هرکس مخالفت کند، کشته می‌شود». این همان سید شَفتی است که زمانی شمش طلا برای ایشان آوردند و ایشان جلو چشمان صاحبش، شمش را قطعه‌قطعه کرد و بین کسانی ک...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها