صفحه اصلی

در حال بارگیری...

مشروطه

بیانات

شما آزادی کفر را می‌خواهید...

در زمان آقا سید محمدکاظم یزدی رحمه‌اللّه یکی از علما و بزرگان اسلامبول که در آنجا برای مشروطیت زیاد ترویج می‌کرد، به نجف آمد و با سید و آخوند خراسانی رحمهمااللّه در یک‌جا اجتماع نمودند و آن عالم بر له مشروطه بیاناتی ایراد کرد که برای آزادی اسلام و مسلمانان باید کوشش نمود. مرحوم آخوند روکردند به مرحو...
بیانات

اعمال انسان باید مطابق با دفتر شرع باشد

مقصود اینکه، انسان باید کارهایش را مطابق دفتر شرع انجام دهد١ چه موافق تقیه باشد و چه مخالف آن. اگر انسان، کارش بر طبق حجت شرعی باشد، اگر چه احیاناً مخالف با واقع شود طوری نیست و در نزد پروردگار معذور بلکه مأجور است. ولی چنین نباشد که کارهایمان با دفتر شرع موافقت نداشته باشد و هر چه خواستیم یا از ما ...
بیانات

جریان امضای مشروطیت توسط آخوند خراسانی رحمه الله

اساس مشروطیت به امضای آخوند رحمه‌الله توسط عده‌ای تجار ظاهرالصلاح در هنگام پایین‌آمدن آخوند از پله‌های اطاق مطالعه شخصی خود برای درس گفتن، صورت گرفت، درحالی‌که تمام فکر آخوند صرف جمع‌آوری مطالب درسی بود، آن هم به نام ترویج اسلام و دین و موافقت با کتاب و سنت و اینکه در رأس مجلس شش نفر از علمای طراز ا...
بیانات

بینش عمیق برخی از علمای اسلام

بعضی از علما وقایع آتیه را پیش‌بینی می‌کردند و پیشامدهای آینده را می‌دیدند. علمایی نیز بودند که هر کس در نزد آنها مطلبی نقل می‌کرد، می‌فهمیدند که راست است و یا دروغ، و از خود اوست و یا اینکه واسطه است. به اصطلاح ردیابی می‌کردند و می‌فهمیدند از کجا سرچشمه می‌گیرد....
بیانات

می‌بینم و نمی خورم!

مرحوم آخوند خراسانی روی منبر نشسته بود و مشغول تدریس بود که ناگهان طلبه‌ای بلند شد و گفت: الآن تلگراف آمده است که در تبریز زدوخورد است. اگر آقا سید محمدکاظم یزدی رحمه‌الله‌ اختلاف نکند، غائله می‌خوابد! درس تعطیل شد و طلاب از مسجد به‌سوی منزل سید رحمه‌الله‌ حرکت کردند....
بیانات

بهترین اشتغال برای علما

علمای سابق کارشان منحصر بود به درس و تدریس و نوشتن، و گویا عمرشان وقف همین کارها بود و از کار خود خوشحال بودند. البته قبل از مشروطه علما به قضاوت و رسیدگی به امور مردم نیز اشتغال داشتند؛ ولی پس از آن، از این‌گونه کارها برکنار شدند. البته رسیدگی به امور مردم، قضاوت، اجرای حدود و… چه‌بسا برای مردم ناخ...
بیانات

از ماست که بر ماست

در مشروطه به دروغ و فریب چنین وانمود کردند که می‌خواهند احکام اسلام اجرا شود، و در رأس مجلس شورا و تشکیلات قانون‌گذاری، شش نفر از فقهای طراز اول که قوانین مجلس را با احکام شرع تطبیق می‌نمایند، خواهند بود. ...
بیانات

سیر دخالت مراجع بزرگ در امور سیاسی عراق

خدا می‌داند همه را با چه وضع فجیعی از نجف و عراق بیرون کردند و به ایران تبعید نمودند؛ به‌حدی که مأمور نگذاشت تا مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی لباسش را بپوشد! ...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها