صفحه اصلی

در حال بارگیری...

نخودکی اصفهانی، حسن‌علی

بیانات

رضا پهلوی و اتحاد شکل

آقای قزوینی می‌گفتند: علما و بزرگان حتی شیخ حسنعلی را برای برداشتن عمامه‌شان به شهربانی می‌بردند. همچنین رضاشاه به مرحوم [سید عبدالله] بهبهانی گفته بود: اول تو عمامه‌ات را بردار، تا بقیه نمایندگان مجلس بردارند، ولی او برنداشت. این برنامه، یک مأموریت عمومی بود. می‌خواستند اتحاد شکل و اتحاد متشکّل، و ...
بیانات

میرزا مهدی اصفهانی رحمه‌الله و توسلات خاص او در حرم

آقای حلبی که در تهران اقامت دارند، هم نزد آقا میرزا مهدی اصفهانی رحمه‌الله تلمذ کرده، و هم نزد آقا شیخ حسن‌علی اصفهانی رحمه‌الله. آقا میرزا مهدی در نجف از شاگردان مرحوم نائینی بوده است. سؤال: آیا ایشان آقا سید احمد کربلایی رحمه‌الله را هم درک کرده‌اند؟...
بیانات

نمی‌توانید خراب کنید و نخواهید کرد!

می‌گویند: مرحوم شیخ حسن‌علی نخودکی اصفهانی دوایی یا دعایی برای همسر استاندار مشهد که مریض بود می‌دهد و خوب می‌شود. او نزد آقا شیخ می‌آید و در ضمن از ایشان می‌خواهد که اگر فرمایش دارید بفرمایید. اتفاقاً استاندار خیابانی را احداث می‌کرده که قبر معروف به گنبد سبز در مشهد در مسیر آن بوده است و وی دستور ...
بیانات

داستان شریف مکه و مرحوم شیخ فضل‌الله نوری و آقا شیخ حسن‌علی اصفهانی رحمهماالله

زمانی شریف حسین، شریف مکه، مریض می‌شود. مرحوم شیخ فضل‌الله نوری از آقا شیخ حسن‌علی اصفهانی درخواست راه علاج و شفای او را می‌کند. ایشان به مرحوم نوری خرما می‌دهد که برای او ببرد؛ وی آن را می‌خورد و خوب می‌شود و هر دو را به میهمانی و پذیرایی دعوت می‌کند، ولی مرحوم شیخ حسن‌علی نمی‌رود، و مرحوم نوری دعو...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها