صفحه اصلی

در حال بارگیری...

بروجردی، میرزا مهدی

بیانات

نان خوردن در خیابان برای شما عرفاً اشکال دارد

آقا شیخی می‌گفت: در خیابان قم در دستم بستنی یا نان بود و مشغول خوردن مقداری از آن بودم که آقای حاج میرزا مهدی بروجردی رحمه‌الله را دیدم، به من گفت: مگر طلبه نیستی؟ گفتم: چرا! گفت: پس چرا اینجا نان می‌خوری؟ گفتم، مگر نان خوردن حرام است؟ گفت: نان خوردن در خیابان برای شما شرعاً حرام نیست، ولی عرفاً اشک...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها