صفحه اصلی

در حال بارگیری...

عدالت

بیانات

به خاطر آن نماز وحشت‌ها خدا مرا آمرزید

بعد از فوت مرحوم آخوند ملا فتح‌علی سلطان‌آبادی، شخصی او را در خواب می‌بیند و از حال او می‌پرسد. آخوند رحمه‌الله می‌فرماید: کار من خوب نبود، ولی به واسطه همان نماز وحشت‌ها، خدا ما را آمرزید. سپس از او می‌پرسد، ما چه کار کنیم؟ می‌فرماید: ۱. حقوق مالی خود را نگذارید تا سر سال بماند، بلکه در همان ماه کا...
بیانات

ارجاعات آقا میرزا محمدتقی شیرازی رحمه‌الله

رسم است که فقها و مراجع، احتیاطات خود را به «اَلأعْلَمُ فَالأعْلَم» ارجاع می‌دهند، ولی مرحوم آقا میرزا محمدتقی رحمه‌الله زیاد ارجاع می‌دادند، نه به یک فرد و دو فرد؛ زیرا خودشان بسیار احتیاطی بودند و نمی‌توانستند در مسائل به یک طرف فتوا دهند، ناچار به سایر فقهای عصر خود در بلاد ارجاع می‌دادند و اهل «...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها