صفحه اصلی

در حال بارگیری...

دیه

دیه

قتل بر سه قسم واقع می‌شود: ١ـ قتل عمدی؛ که شخصی به قصد کشتن، کسی را به ناحق به قتل می‌رساند. ٢ـ قتل شبه عمد؛ که شخصی به قصد دیگری غیر از کشتن، مثل ادب کردن یا کتک زدن (با وسیله‌ای که غالباً کشنده نیست، مثل عصا) صدمه‌ای به کسی می‌زند که موجب قتل او می‌شود. ٣ـ قتل خطایی؛ که شخصی بدون قصد کشتن و بدون ا...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها