صفحه اصلی

در حال بارگیری...

نمازهای مستحب

بیانات

نماز اول ماه قمری

نمازی که حضرت آیت‌الله بهجت به خواندن آن مداومت داشتند
از جمله نمازهایی که حضرت آیت‌الله بهجت قدس‌سره به خواندن آن مداومت داشتند، نماز اول ماه است که در ابتدای ماه‌های قمری خوانده می‌شود. ...

نمازهای مستحب

«۶۳۸» نمازهای مستحبی زیاد است و آنها را نافله گویند. در بین نمازهای مستحبی به خواندن نافله‌های شبانه‌روز بیشتر سفارش شده و آنها، در غیر روز جمعه، سی‌وچهار رکعتند که هشت رکعت آن نافله ظهر و هشت رکعت نافله عصر و چهار رکعت نافله مغرب و دو رکعت نافله عشا و یازده رکعت نافله شب و دو رکعت نافله صبح می‌باشد...

وقت نافله‌های یومیه

«۶۴۱» نافله نماز ظهر پیش از نماز ظهر خوانده می‌شود و وقت آن از اول ظهر است تا موقعی که آن مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا می‌شود، به اندازه دو هفتم آن شود، مثلاً اگر درازی شاخص هفت وجب باشد، هر وقت مقدار سایه‌ای که بعد از ظهر پیدا می‌شود به دو وجب رسید، آخر وقت نافله ظهر است....

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها