صفحه اصلی

در حال بارگیری...

وضوهای واجب و مستحب

وضوهای واجب و مستحب

برای شش چیز وضو گرفتن واجب است: ١ـ برای نمازهای واجب غیر از نماز میت؛ ٢ـ برای سجده و تشهد فراموش شده، اگر بین آنها و نماز حدثی از او سر زده مثلاً بول کرده باشد؛ و احتیاط واجب آن است که برای سجده سهو هم وضو بگیرد؛ ٣ـ برای طواف واجب خانه کعبه؛ ۴ـ اگر نذر یا عهد کرده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد؛ ۵ـ ...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها