صفحه اصلی

در حال بارگیری...

احکام تخلّی

...
...
...
...
...
...
...

احکام تخلّی

«۶٢» واجب است انسان وقت تخلی و مواقع دیگر، عورت خود را از کسانی که مکلفند، اگرچه مثل خواهر و مادر با او محرم باشند، و همچنین از دیوانه و بچه‌های ممیز که خوب و بد را می‌فهمند، بپوشاند؛ ولی زن و شوهر لازم نیست عورت خود را از یکدیگر بپوشانند. «۶٣» لازم نیست با چیز مخصوصی عورت خود را بپوشاند، بلکه در غی...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها