صفحه اصلی

در حال بارگیری...
٧۵. تقليد از مفضول ـ يعنى غير اعلم و غير اورع ـ اگر فتوايش مطابق با اعلم يا احتمالاً مطابق باشد، درست است؟  

ج. جايز است در صورت موافقت، و امّا با احتمال مخالفت در صورت امکان دسترسى به فتاواى اعلم، احوط لزومى تقليد از اعلم است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2277 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها