صفحه اصلی

در حال بارگیری...
۶۶. آيا تقليد در واجبات و محرّمات و مستحبّات و مباحات و مکروهات واجب است؟  

ج. اگر بخواهد قصد ورود از شارع داشته باشد، در غير ضروريات، تقليد يا عمل به احتياط واجب است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2268 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها