صفحه اصلی

در حال بارگیری...
۵٩. آيا اطلاع مجتهد از اوضاع زمان و مکان از شرايط اجتهاد است؟  

ج. اطلاع از زمان و مکان صدور آيه يا روايت، فى الجمله در استظهار و استفاده از آن‌ها دخالت دارد و اطلاع از زمان و مکان خود، در تطبيق حکم بر موضوع نافع است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2261 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها