صفحه اصلی

در حال بارگیری...

حیله‌گری

بیانات

من با شما جنگیدم تا بر شما حکومت کنم!

معاویه بر بالای منبر کوفه گفت: «إِنی وَ الله‌ ما قاتَلْتُکمْ لِتُصَلوا وَ لا لِتَصُومُوا، وَ لا لِتَحِجوا، وَ لا لِتُزَکوا. إِنکمْ لَتَفْعَلُونَ ذلِک، وَ لکنی قاتَلْتُکمْ لاِءَتَأَمرَ عَلَیکمْ،... فَکل شَرْطٍ شَرَطْتُهُ تَحْتَ قَدَمِی هاتَینِ؛ به خدا سوگند، من برای این با شما نجنگیدم که نماز بخوانید...
بیانات

فکرش را هم خودش کرد!

معاویه برای گرفتن انتقام از قَتَلۀ عثمان و به بهانۀ خون‌خواهی او، از یکی از بزرگان و رؤسای قبایل شام درخواست نمود که او را در جنگ با علی علیه‌السلام یاری کند، به اتهام اینکه علی علیه‌السلام عثمان را کشته است. او در جواب گفت: بگذار فکر کنم. معاویه هم افرادی را جداگانه و پی‌درپی به‌سوی او فرستاد تا ما...
بیانات

اول باور نمی‌کردیم، بعد دیدیم آسان است!

خدا می‌داند کفار چه زحمت‌هایی می‌کشند تا دروغ و افترا را به جای راست و درست در رسانه‌ها تحویل دهند. فرض کنید تطمیع و تهدید در ما اثر نکرد، فریب‌خوردن چطور؟ به خدا پناه می‌بریم! ما که معصوم نیستیم، مگر از طرف خدا الهام و هدایت شویم. خدا می‌داند کفار چه زحمت‌هایی می‌کشند تا دروغ و افترا را به جای راس...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها