صفحه اصلی

در حال بارگیری...

واعظ خراسانی، مهدی

بیانات

هیچ‌کاری نیست که احتیاط در آن پشیمانی در پی داشته باشد.

رسم بر این است که اهل علم و روضه خوان‌ها در بالای منبر، مطالب را از روی کتاب نخوانند و این خلاف احتیاط است، مخصوصاً در نقل روایات و به‌خصوص در ماه رمضان....

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها