صفحه اصلی

در حال بارگیری...

نوری، ملاعلی

بیانات

آیا نفس آخوند ملا علی را در اصفهان گذاشته‌ای یا با خود می‌بری؟

زمانی دیدند آخوند ملا علی رحمه‌الله از اصفهان بیرون می‌رود. از علت آن پرسیدند. فرمود: با این مردم، دیگر نمی‌شود زندگی کرد. گفتند: آیا نفس آخوند ملا علی را در اصفهان گذاشته‌ای و می‌روی، یا او را هم همراه خود می‌بری؟! کنایه از اینکه تا نفست همراه توست، آسایشی نخواهی داشت و هر کجا بروی همین است. نقل می...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها