صفحه اصلی

در حال بارگیری...

خرید و فروش

خرید و فروش میوه

«١۶٣٩» فروش میوه‌ای که گُل آن ریخته و دانه بسته، پیش از چیدن صحیح است. «١۶۴٠» اگر بخواهند میوه‌ای را که روی درخت است، پیش از آنکه گُل آن بریزد بفروشند، باید چیزی از حاصل زمین، مانند سبزی را با آن بفروشند که در اصل، چیز دیگری معامله شود و فروختن میوه تابع و ضمیمه باشد و یا به‌صورت شرط یا مصالحه در ضم...

خرید و فروش

اقسام معاملات معاملات چند قسم می‌باشد: ١ـ معاملات باطل؛ ٢ـ معاملات مکروه؛ ٣ـ خرید و فروش میوه؛ ۴ـ معامله سَلَف؛ ۵ـ خرید و فروش طلا به طلا یا نقره به نقره. که تفصیل هر کدام از آنها به ترتیب در مسائل بعدی ذکر خواهد شد. ...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها