صفحه اصلی

در حال بارگیری...

غصب

...
...
...
...
...
...
...
...

احکام مالی که پیدا شده

«٢٠۵۶» مالی را که انسان پیدا می‌کند، اگر نشانه‌ای نداشته باشد که به‌وسیله آن صاحبش پیدا شود، و حیوان هم نباشد و ارزش آن از یک درهم، یعنی ۱۲/۶ نخود نقره سکه‌دار کمتر نباشد، می‌تواند از طرف صاحبش صدقه دهد؛ و یا به حاکم شرع بدهد....

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها