صفحه اصلی

در حال بارگیری...

نجاسات

بول و غائط

«٨٨» بول و غائط انسان و هر حیوان حرام‌گوشتی که خون جهنده دارد (یعنی اگر رگ آن را ببرند، خون از آن جستن می‌کند) نجس است. و بنابر احتیاط از بول و غائط حیوان حرام‌گوشتی که خون جهنده ندارد در صورتی که عُسر و حرَج لازم نمی‌آید اجتناب نمایند. ولی فضله حیوانات کوچک مثل پشه و مگس که گوشت ندارند پاک است. «٨٩...

مُردار

«٩٢» مردار حیوانی که خون جهنده دارد، نجس است، چه خودش مرده باشد، یا به غیر دستوری که در شرع معین شده آن را کشته باشند. و ماهی چون خون جهنده ندارد، اگرچه در آب بمیرد پاک است. «٩٣» چیزهایی از مردار مثل پشم، مو، کرک، استخوان و دندان که روح ندارند، پاک می‌باشند....

خـون

«١٠٠» خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد ـ یعنی حیوانی که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می‌کند ـ نجس است، پس خون حیوانی که مانند ماهی و پشه خون جهنده ندارد، پاک می‌باشد....

کافر

«١١٠» کسی که منکر خدا یا برای خدا شریک قائل است یا پیامبری حضرت خاتم‌الانبیاء محمّدبن‌عبداللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله را قبول ندارد و همین‌طور کسی که ایمان به خدا و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله نداشته باشد، کافر و نجس می‌باشد. همچنین کسی که یکی از ضروریّات دین اسلام مثل نماز یا روزه را با علم به اینکه ضرور...

شراب

«١١۵» شراب و هر چیزی که زیادِ آن انسان را مست می‌کند، چنانچه به خودی خود مایع باشد، نجس و خوردن آن حرام است، اگرچه کم باشد یا مست‌کنندگی آن خفیف باشد؛ ولی اگر مثل بنگ و حشیش مایع نباشد، اگرچه چیزی در آن بریزند که مایع شود پاک است....

فُقّاع

«١١٩» فُقّاع که غالباً از جو گرفته می‌شود و به آن آبجو می‌گویند نجس و خوردن آن حرام است، ولی آبی که به دستور طبیب از جو می‌گیرند و به آن ماءالشعیر می‌گویند، پاک می‌باشد. ...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها