صفحه اصلی

در حال بارگیری...

صداقت

بیانات

به افرادت بگو که برگردند و به کرمان نروند...

نقل می‌کنند: در زمان ریاست کریم خان، محمد خان قاجار مسئله‌ای از آقا محمدعلی پرسید که گویا به نفع کریم خان و علیه او تمام شد؛ لذا او ناراحت شد. تا اینکه بعد از مسلط شدن بر اوضاع، آقا محمدعلی که می‌خواست از کرمانشاه به تهران بیاید؛ ازاین‌رو آقا محمد خان به او پیغام داد که تهران نیا، ولی وی اعتنا نکرد ...
پرسش‌ها و پاسخ‌ها

ملاک صحت مکاشفه

سؤال: ملاک تشخیص مکاشفات واقعی با ادعاهای بی‌اساس و کذب چیست؟ جواب: از جمله اسبابِ یقین، آثار صدق در قول و فعل مدعی است، و در مقابل، آثار مخالفت قول با فعل. به‌سوی محبوب، ص۷۵ ...
پرسش‌ها و پاسخ‌ها

ترک معصیت

سؤال: این جانب تصمیم دارم که به خداوند، قرب پیدا کنم و سیروسلوک داشته باشم، راه آن چیست؟ جواب: باسمه‌تعالی، چنانچه طالب، صادق باشد، «ترک معصیت»، کافی و وافی است برای تمام عمر، اگرچه هزار سال باشد. به‌سوی محبوب، ص۶۷ ...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها