صفحه اصلی

در حال بارگیری...

خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها

...
...
...
...
...
...
...
...

خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها

«٢١٠٨» خوردن گوشت مرغی که مثل شاهین چنگال دارد حرام است. و خوردن گوشت هُدهُد مکروه می‌باشد و همچنین پرستو، بنابر اظهر. «٢١٠٩» اگر چیزی را که روح دارد از حیوان زنده جدا نمایند، مثلاً دنبه یا مقداری گوشت از گوسفند زنده ببرند، نجس و حرام می‌باشد....

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها