صفحه اصلی

در حال بارگیری...

شوشتری، شیخ جعفر

بیانات

بابا! میان انگشتان آقا را می‌بینم

حکایتی از شیخ انصاری
وقتی به تَراجم علمای سلف مراجعه کنیم، می‌بینیم که افراد بسیاری در میان آنها بوده‌اند که صاحب کرامات و معنویات بوده‌اند؛ هم در علمیات صاحب کرامت بوده‌اند و هم در عملیات و عبودیت. جمع بین این دو نیز کرامت است!...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها