صفحه اصلی

در حال بارگیری...

شیرازی، سید عبدالهادی

بیانات

برخی شاگردان آقا سیدابوالحسن اصفهانی رحمه‌اللّه

آقای میرزا فتاح شهیدی درس عمومی و خصوصی آقا سید ابوالحسن اصفهانی رحمه‌الله را خوب درک کرده بودند، و آقای سید عبدالهادی شیرازی در درس خصوصی سید شرکت می‌کرده است، و در زمان ما مکاسب را تا بیع فضولی و نیز طهارت و حج را تدریس نمودند، و بنده در بحث حج ایشان شرکت می‌کردم، ولی چون نظم نداشت، هیچ نتوانستم د...
بیانات

آرامش در سایه توکل و یاد خدا

قبل از رسیدن آقا سید عبدالهادی شیرازی رحمه‌الله به مرجعیت، در حضور ایشان سخن از قحطی و گرانی شد، فرمود: «لِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَ الْأَرْض؛ گنجینه‌های آسمان‌ها و زمین از آن خداست».١ به چیزی غیر از توکل و یاد خدا برای انسان آرامش حاصل نمی‌شود، و چیزی غیر از اعراض از یاد خدا و غفلت، زندگی را تل...
بیانات

حواله امام غایب عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف به میرزای شیرازی

از مرحوم سیدعبدالهادی شیرازی هم نقل شده: وقتی که کوچک بود و در سامرا با مرحوم پدرشان در خدمت میرزای شیرازی بزرگ رحمه‌الله بودند، شخصی می‌آید و ورقه سبزی به پدر آقا سید عبدالهادی رحمه‌الله می‌دهد و به او هم مبلغ یک دینار می‌دهد، بعد ایشان ورقه را به مرحوم میرزا می‌دهد. در آن ورقه، به میرزای بزرگ رحمه...
بیانات

علما و نهی از غیبت در مجالس

مرحوم حاج آقا حسین قمی خیلی مقید بود که در مجلسش غیبت نشود، حتی بعضی از معاصرین به او اعتراض می‌کردند که تو نمی‌گذاری ما حرف بزنیم، فوراً می‌گویی، غیبت نکن! مرحوم آقا سید عبدالهادی شیرازی، از مراجع تقلید نجف اشرف، نیز تقیّدی را که حاج آقا حسین رحمه‌الله در ترک و جلوگیری از غیبت داشت، دارا بود. ما در...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها