صفحه اصلی

در حال بارگیری...

اشرفی مازندرانی(حاج‌اشرفی)

بیانات

من در اینجا کاری ندارم

خدا رحمت کند حاج اشرفی مازندرانی رحمه‌الله را که در بابل یا اشرف مدفون است! نقل می‌کنند در اواخر نابینا شده بود، می‌فرمود: من در اینجا کاری ندارم، منزل نشسته‌ام، جز اینکه قوانینی درس می‌گویم، ولی تعجب می‌کنم هر روز که می‌فهمم چهارشنبه است خوشحال می‌شوم. خیلی آدم زحمت کشیده‌ای بود، می‌گفتند: شاگرد مر...
بیانات

مهارت حاج اشرفی در عمل به احتیاط

خدا رحمت کند حاج اشرفی١ را که خوب موارد احتیاط را می‌دانست! مردمی که در اطراف حاج اشرفی بودند، مثل اینکه اطراف رسول اللّه صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم بودند....

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها