صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

رد روایات اهل تسنن دربارۀ تعیین ابوبکر

اهل تسنن از عمَر نقل کردهاند که گفته است: «لَمْ یسْتَخْلِفْ رَسُولُ الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم؛ رسول خدا صلیاللهعلیهوآلهوسلم خلیفه و جانشین تعیین ننمود». بااین‌حال، در عدهای از روایات آنها آمده است که پیغمبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم در شب معراج دید که بر در بهشت نوشته شده است: «محمد رَسُولُ الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم وَ أَبُوبَکرٍ خَلیفَةُ رَسُولِ الله؛ حضرت محمد صلیاللهعلیهوآلهوسلم رسول خدا، و ابوبکر خلیفهی رسول خداست». چگونه حضرت رسول صلیاللهعلیهوآلهوسلم در زمان وفات برای خود خلیفه و جانشین تعیین ننمود، ولی قبل از آن در شب معراج دید که خداوند ابوبکر را تعیین کرد؟!

افزون بر این، اگر حضرت رسول صلیاللهعلیهوآلهوسلم قبل از وفات و در زمان حیات خویش به گمان شما ابوبکر را به‌عنوان خلیفه تعیین کرده، پس چرا در حال وفات ـ که میخواست کسی را که در گذشته تعیین کرده و به قول شما ابوبکر بوده ـ تعیین نماید، نگذاشتید دوباره او را تعیین و تأکید کند و دهانش را بستید؟! مگر اینکه دیگری ـ یعنی علی علیهالسلام ـ را میخواست تعیین کند که نگذاشتید و مانع شدید، و در واقع او متعیّن است؟!

در محضر بهجت، ج۳، ص۸۰

افزودن دیدگاه جدید

سؤالات و نظراتی که نیاز به پاسخ از طرف مرکز دارد را از طریق ایمیل به info@bahjat.ir ارسال فرمایید.

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها