صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

شما که با اصل اسلام مخالفید

آمریکا و انگلیس هم در جنگ عراق و ایران میگویند: جنگ شیعه و سنی از سابق بوده است!
شما چه کاری با شیعهگری و سنیگری دارید؟ شاید میخواهید بگویید که ما آتشافروز جنگ نیستیم و با ایجاد اختلاف و درگیری میان آنها، بازار فروش اسلحه ایجاد نکردهایم، و یا به‌واسطۀ ایجاد تفرقه میان آنها، نمیخواهیم بیشتر بر آنها مسلط شویم و از منافع آنها بهتر و بیشتر بهرهمند شویم! شما که با اصل اسلام مخالفید.

در محضر بهجت، ج۳، ص۲۰۸

افزودن دیدگاه جدید

سؤالات و نظراتی که نیاز به پاسخ از طرف مرکز دارد را از طریق ایمیل به info@bahjat.ir ارسال فرمایید.

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها