صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

اگر این فکر را کرده بودم...

گفته‌اند: آقا میرزا رضا کرمانی که ناصرالدین شاه را کشت، به دستور سید جمال‌الدین اسدآبادی بوده است. در تهران صدراعظم از آقارضا پرسید: چرا شاه را کشتی؟ او گفت: به خاطر اینکه ظلم می‌کرد و از مظلومین دادرسی نمی‌کرد. صدراعظم به او گفت: آیا انوشیروان عادلی لب دروازه تهران آماده کرده بودی که او را کشتی؟!

می‌گویند جواب داد: اگر این فکر را کرده بودم او را نمی‌کشتم.

در محضر بهجت، ج۲، ص۴۱۳

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها