صفحه اصلی

در حال بارگیری...

قضاوت

بیانات

صلاح‌‏الدین ایّوبی و تغییر حکومت فاطمیین در مصر

سید محسن امین رحمه‌‏الله‏ نوشته است: سیصد سال مردم مصر و آفریقا جعفری مذهب بودند و فقه و قضاوت و مدارس همه بر اساس فقه جعفری بود، ولی وقتی صلاح‌‏الدین ایّوبی سر کار آمد، خدا می‏‌داند که چه مال و اموالی را که از بین برد تا اینکه خلافت فاطمیین و فقه جعفری را به شافعی تبدیل کرد. در محضر بهجت، ج۳، ص۲۵۲ ...
بیانات

بهترین اشتغال برای علما

علمای سابق کارشان منحصر بود به درس و تدریس و نوشتن، و گویا عمرشان وقف همین کارها بود و از کار خود خوشحال بودند. البته قبل از مشروطه علما به قضاوت و رسیدگی به امور مردم نیز اشتغال داشتند؛ ولی پس از آن، از این‌گونه کارها برکنار شدند. البته رسیدگی به امور مردم، قضاوت، اجرای حدود و… چه‌بسا برای مردم ناخ...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها