صفحه اصلی

در حال بارگیری...

فقر

بیانات

نهایت فقر در اوج بیماری

روزی مرحوم شیخ شریعت اصفهانی برای عیادت به منزل مرحوم مامقانی بزرگ می‌رود و می‌بیند ایشان لحاف پاره‌پاره‌ای روی خود انداخته، و آشی برای او حاضر می‌کنند که مناسب مریض نبوده است؛ لذا به مرحوم مامقانی اعتراض می‌کند که این چه لحاف و چه آشی است؟! ایشان می‌فرماید: از که دزدی بکنم؟ از که دزدی بکنم؟! بعد از...
پرسش‌ها و پاسخ‌ها

ابتلا به وسوسه

سؤال: من فردی هستم که مدتی است گرفتار بیماری وسوسه و فکر هستم و با درد و رنج فراوان زندگی می‌کنم و می‌ترسم که مصداق آیه شریفه «و من یعش عن ذکر الرحمن» باشم. آیا با این حالت می‌توانم امام جماعت باشم و از شهریه استفاده کنم یا نه؟ و امکانات مالی ندارم....
بیانات

همه خود را بیش از دیگران مستحق می‌دانند!

چه خوب است که در هر شهری، هیئتی اعانه‌ها و کمک‌های مردمی را جمع‌آوری کنند و شبانه به فقرا و محرومین شهر برسانند و نگویند که چه کسی داده است. چیزی نمی‌گذرد که گویی همه اهل شهر غنی هستند، ولی کسانی که متصدی این کارها می‌شوند و کمک‌ها و اعانه‌های مردم را می‌رسانند، بیش از دیگران خود را مستحق کمک می‌دان...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها