صفحه اصلی

در حال بارگیری...

تعبیر خواب

بیانات

علم تعبیر خواب من، از آن شب شروع شد!

از جا برخاستم و بیرون حجره رفتم و تا صبح در هوای سرد در حیاط مدرسه ماندم و دور حیاط می‏‌گشتم تا اینکه صبح شد....
بیانات

آخوند ملا فتح‌علی رحمه‌الله ادامه خواب را می‌گوید

مرحوم شیخ فضل‌الله نوری می‌گوید: خوابی دیدم و برای تعبیر آن نزد مرحوم آخوند ملا فتح‌علی سلطان آبادی رفتم. همین که مقداری از خواب را برای ایشان نقل کردم، فرمود: خوب می‌دانم، بعدش هم این بود و این بود و تا آخر خواب را برای من نقل نمود و بعد تعبیر کرد. آخوند شخصیت عجیبی بوده است. وای بر ما اگر معنویت و...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها