صفحه اصلی

در حال بارگیری...

ازدواج موقت

بیانات

برای کسب روزی به دام حرام نیفتیم

چقدر کار ما به پرندگان شبیه است، برای آنها دام می‌گذارند و دانه در دام می‌ریزند و آنها برای برداشتن دانه می‌روند، ولی در دام می‌افتند....

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها