صفحه اصلی

در حال بارگیری...

اصول فقه

بیانات

احتیاط در اختیار مذهب امامیه است!

اختلاف بین ما و عامه، در فروع قابل ذکر نیست و نباید به آن دامن زد، بلکه اختلاف ما و آنها در اصول است. با این‌همه، مودّت ذی‌القربی در قرآن منصوص و صریح است. ما تابع قرآن هستیم، لذا هرکه مودّت ذی‌القربی را دارد ما او را قبول و دوست داریم، و هرکه آن را ندارد، ما او را قبول نداریم؛ بنابراین، اختلاف ما و...
بیانات

عقلیات موجب تقویت نقلیات

هر مبحث عقلی که به نصی منتهی نمی‏‌شود، موجب تقویت بسیاری از مهمات می‏‌شود. در مسائل اصول هم مباحثی که ربطی به کتاب و سنت و اجماع ندارد، بسیار است که شاید مساسی (ارتباطی) به عقل داشته باشد. در محضر بهجت، ج۳، ص۴۴ ...
بیانات

اصول ما را نمی‌گوید

صاحب جواهر رحمه‌الله چندان به اصول فقه اهمیت نمی‌داد و با زبان اعتراض می‌فرمود: «شِنُو هذا؟! هذا حَرامٌ؛ این چیه؟ این حرام است»؛ ولی مرحوم شیخ انصاری که در درس صاحب جواهر شرکت می‌کرده، می‌فرمود: «منظورش اصول ما نیست» و این در حالی بود که اصول شیخ مبسوط‌ترین اصول بوده است. پس اصول چه کسی را می‌گفته ا...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها